فواید مدیتیشن
مشاهده مطلب

فواید مدیتیشن و چگونگی تاثیر آن بر زندگی و مغز انسان

از آنجایی که از زمان های طولانی از مدیتیشن به عنوان مراقبه نام برده میشد میتوان گفت که این علم بسیار قدمت طولانی دارد. در واقع هنوز دانشمندان نتوانسته اند که تاثیرات همه جانبه این علم را کشف کنند. زیرا مدیتیشن با ذهن افراد سروکار دارد و این امر دارای پیچیدگی های بسیاری است که نیاز به زمان طولانی تری برای بررسی دارد.
اشتراک گذاری