تورمورهای خوش خیم
مشاهده مطلب

تومورهای خوش خیم

تومورهای خوش خیم یک توده سلولی (تومور) هستند که قادر به حمله به یک بافت مجاور یا متاستاز نمی باشند.  این ها در بافت های مجاور خود گسترش نمی یابند…
اشتراک گذاری